Wat houdt ons bezig

Nieuwe inzichten, nieuws, en tips aan onze top tech en zakelijke vernieuwers.

Een einde aan het misbruik van de Wob?

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | november 12, 2019
372_ZyLAB Canva - Wob blog 5

Het is een veel besproken en controversieel onderwerp: De Dwangsom. Voor de Wob is er ieder geval duidelijkheid gecreëerd: de 'Wet ter voorkoming misbruik Wob' moet sinds 1 oktober 2016 het extreme misbruik van de 'Wet dwangsom bij niet tijdig beschikken' voorkomen. 

Lees meer »

Een verlate of geen beslissing op Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | november 5, 2019
371_ZyLAB Canva - Wob blog 4

In de vorige blog 'beslissing op het Wob-verzoek' bespraken we hoe een beslissing op een Wob-verzoek tot stand komt en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. In de praktijk komt het vaak voor dat een beslissing op een Wob-verzoek te laat of helemaal niet wordt genomen. In deze vierde blog…

Lees meer »

Beslissing op Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 29, 2019
370_ZyLAB Canva - Wob blog 3

In de vorige blog over ‘Het Wob-verzoek’ bespraken we de voorschriften die zijn verbonden aan het indienen van een Wob-verzoek. In deze derde blog bespreken we de volgende stap in het proces: de beslistermijn.

Lees meer »

Het Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 22, 2019
369_ZyLAB Canva - Wob blog 2

In de vorige blog spraken we over de oorsprong en het juridisch kader van de Wob. In deze tweede blog bespreken we het Wob-verzoek zelf. Want hoe steekt een Wob-verzoek nu precies in elkaar? Aan welke voorwaarden moeten zijn voldaan voordat een dergelijk verzoek kan worden ingediend?

Lees meer »

Het juridisch kader van de Wob

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 15, 2019
368_ZyLAB Canva - Wob blog 1

We horen en lezen steeds meer over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De kranten staan vol met verzoeken, bekendmakingen en zelfs veel misstanden. En het aantal Wob-verzoeken neemt steeds meer toe (zie ook de cijfers hieronder). In de afgelopen maanden heb ik veel geblogd over de praktische…

Lees meer »

Persoonlijke informatie anonimiseren - telefoonnummers en BSN

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | september 13, 2019
AutoRedactionMobiel

Bij informatieverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of verzoeken van internationale toezichthoudende instanties is het verplicht om persoonlijke en privacy gevoelige data (denk ook aan de AVG - GDPR) te beschermen. Het beschermen van deze informatie is een van de thema's…

Lees meer »

Duizenden e-mail adressen anonimiseren in een paar seconden

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | augustus 19, 2019
RedactionEmail_Redacted

Bij informatieverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of verzoeken van internationale toezichthoudende instanties is het verplicht om persoonlijke en privacy gevoelige data (denk ook aan de AVG - GDPR) te beschermen. Het beschermen van deze informatie is ook een thema voor…

Lees meer »

#VNGcongres2019 en de Wob

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | juni 11, 2019
0032 - Redaction - Imagetxt

Afgelopen week was het jaarlijkse VNG jaarcongres 2019 in Barneveld. Voor mij de eerste keer op dit evenement en zeker niet de laatste. Als ZyLAB hebben wij daar onze oplossing voor het snel en efficiënt afhandelen van Wob verzoeken laten zien.

Lees meer »

In 7 stappen van WhatsApp naar Wob-besluit

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | mei 8, 2019
0082 - Whatsapp social - General Use

Iedereen weet inmiddels dat de Raad van State in hun uitspraak officieel heeft bevestigd dat ook WhatsApp- en SMS-berichten onder de Wob vallen. Er is al veel over geschreven en maar ik wil hier graag uitleggen hoe je dit in de praktijk makkelijk kunt doen.

Lees meer »
Page 1 of 3 First 1 2 3 Next Last