• Home
  • Wijzigingen in de Woo m.b.t. de passieve openbaarmaking: Deel 2

Wijzigingen in de Woo m.b.t. de passieve openbaarmaking: Deel 2

Met de invoering van de Wet open overheid (Woo) in 2022 gaat er een hoop veranderen voor overheidsorganen, vooral met de invoering van de actieve openbaarmaking. Dit is echter niet het enige wat er verandert met de Woo. Ook in de passieve openbaarmaking gaan er veranderingen plaats vinden. Deze veranderingen zijn echter klein in schaal en daarom lees je er makkelijk overheen. In deze blog geven we een overzicht waarin alles even op een rijtje wordt gezet. Hoofdstuk 4 is al behandeld in een andere blog (link), aangezien deze op zichzelf veel veranderingen meebrengt.

Persoonlijke verstrekking

Nieuw in de Woo is dat er informatie kan worden verstrekt aan bijzondere personen, die niet openbaar gemaakt worden maar alleen aan hen wordt gegeven. Het gaat hierbij om informatie die de verzoeker betreft (art. 5.5 Woo), verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen (art. 5.6 Woo) en toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek (art. 5.7 Woo). De verstrekking van deze informatie gaat natuurlijk onder bepaalde voorwaarden, die schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Emissiegegevens altijd openbaar

Onder de Wob waren er weigeringsgronden die melden dat als er sabotage dreigt of de veiligheid van het bedrijf in beding is, de emissiegegevens niet verstrekt hoefden te worden. De Woo wijzigt dit met artikel 5.1 lid 7, die stelt dat emissiegegevens altijd openbaar moeten worden gemaakt.

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Hoofdstuk 7 van de Woo schrijft over het nieuwe ‘Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding’. Dit college zal de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie. Ook adviseert het college ‘Onze Minister’ over aanpassing van het meerjarenplan. Mensen met een beroepsmatig belang, denk aan journalisten en wetenschappers, kunnen bij het adviescollege terecht met klachten en bezwaren. Ook zal het adviescollege optreden als bemiddelaar.

Milieu-informatie veranderd

Gegevens met betrekking tot milieu-informatie hadden soms een speciale werking in de Wob, maar zijn op veel vlakken gelijkgesteld met ander soort informatie in de Woo. Sommige andere punten hebben dan wel weer een bijzondere positie. Hier leest u meer over in deze blog (link blog milieu-informatie).

Uitzonderingsgronden

Uitzonderingsgronden zijn erg belangrijk, aangezien zij een grote rol spelen bij het anonimiseren van informatie die openbaargemaakt moet worden. Hier leest u meer over in deze blog. (https://www.zylab.com/nl/blog/de-wet-open-overheid-woo-uitzonderingen)

Gefaseerde inwerkingtreding

De Woo zal op 1 mei 2022 in werking treden. Met name de actieve openbaarmaking zal grote veranderingen met zich mee zal brengen. Daarom heeft de overheid hier een meerjarenplan voor opgesteld. De initiatiefnemers verwachten dat het gehele proces acht jaar gaat duren , wat ook op is genomen in hoofdstuk 6 van de Woo.

Met de Woo in opkomst zijn veel bedrijven en instanties zich al voor aan het bereiden op de vele veranderingen die dit met zich mee zal brengen. Wil jij meer weten over hoe jij je voor kunt bereiden op de Woo? Hier vind je meer informatie over alles wat met de Woo te maken heeft en meer: https://www.zylab.com/nl/blog