• Home
  • Wob Wordt Woo, het is bijna zover

Wob Wordt Woo, het is bijna zover

De Wob gaat niet weg, maar heet voortaan de Woo (passieve openbaarmaking). Omdat ZyLAB sinds vele jaren vele Nederlandse bestuursorganen op Wob vlak heeft ondersteund, hebben we een conversieaanpak ontwikkeld waar diverse opdrachtgevers al gebruik van hebben gemaakt.

We starten de nieuwe verzoeken (Matters in ZyLAB termen) nu al op in de Woo-structuur met de Woo-weigeringsgronden als standaard.

Voor de lopende verzoeken die niet voor 1 mei a.s. tot een besluit leiden, hebben we een standaard aanpak gereedliggen om bestaande Wob-verzoeken om te zetten naar Woo-verzoeken.

Het blijft de keuze van onze klant om onder de Wob of onder de Woo-weigeringsgronden verder te werken. Het ZyLAB Customer Success Team zal contact opnemen en ondersteuning verlenen om een soepele transitie te waarborgen.

Onderstaand de conversietabel die wij standaard toepassen om in samenwerking met de klant de lopende verzoeken om te zetten. Praktisch alle weigeringsgronden van de Wob kunnen automatisch worden omgezet naar een Woo-weigeringsgrond. Een paar uitzonderingen daargelaten, omdat de wet bij sommige weigeringsgronden meerdere opties heeft en er verschillende interpretaties kunnen zijn bij verschillende klanten. In de enkele gevallen dat deze gronden zijn gebruikt, zal hier handmatig de keuze moeten worden gemaakt. Dat gebeurt door in de desbetreffende documenten via de anonimisering dialoog de juiste nieuwe weigeringsgrond zelf aan te klikken.

Ons Customer Success Team begeleidt deze aanpak en adviseert hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden aangepakt. Wij hanteren een standaardtarief voor de automatische conversie per verzoek dat zich beperkt tot een half uur inzet als vaste prijs daarvoor. Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gestuurd naar support@zylab.com o.v.v. Wob naar Woo en de volgende gegevens: organisatienaam, matternaam en uw contactgegevens.

De standaard omzettingstabel

10.1a

5.1.1a

10.1b

5.1.1b

10.1c

5.1.1c

10.1d

5.1.1d

10.2a

5.1.2a

10.2b

5.1.2b

10.2c

5.1.2c

10.2d

5.1.2d

10.2e

5.1.2e

10.2f

5.1.4

11.1

5.2


Handmatige keuze

10.2g

5.1.5 of 5.1.6

10.7

5.1.2g of 5.1.2h of 5.1.2i