• Home
  • Wat is de Wet open overheid, de Woo?

Wat is de Wet open overheid, de Woo?

De Wet Open Overheid (Woo) is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het grootste verschil met de huidige Wob is dat de Woo overheidsorganen en colleges die onder reikwijdte van deze wet vallen verplicht om bepaalde informatie actief openbaar te maken.

De Woo heeft een lange geschiedenis, het eerste voorstel werd in 2012 al ingediend door de politieke partijen D66 en GroenLinks. In 2016 stemde de Tweede Kamer in met het initiatiefwetvoorstel open overheid. Echter is toen besloten om eerst een impactanalyse uit te voeren omdat er zorgen waren over de kosten en de uitvoerbaarheid van de wet. De Eerste Kamer heeft toen ook besloten om de behandeling van de Woo uit te stellen totdat de impactanalyse was afgerond. De conclusie kwam in 2017, de Woo was onuitvoerbaar en te kostbaar.

In januari 2019 hebben de initiatiefnemers Snels en van Weyenberg een gewijzigde versie van het initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is aangepast om tegemoet te komen aan kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten van het eerdere voorstel.

Mede door het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire, “Ongekend onrecht”, is het politieke klimaat behoorlijk veranderd en is uiteindelijk het wetvoorstel met een aantal extra moties en amendementen op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Naar verwachting zal de Woo waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels toegezegd om decentrale overheden te compenseren voor de extra kosten die moeten worden gemaakt als de Woo wordt ingevoerd.

Download één van onze white papers voor meer informatie over het afhandelen van Wob-verzoeken (binnenkort Woo-verzoeken).

New call-to-actionEfficiënte afhandeling van wob-verzoeken door technologie

New call-to-actionSlim, snel en efficiënt Wob-verzoeken afhandelen

New call-to-actionIn 5 stappen effectief Wob-verzoeken afhandelen