• Home
  • €100.000 voor een Woo verzoek? De kosten van de Woo.

€100.000 voor een Woo verzoek? De kosten van de Woo.

Nu ik een aantal jaren bezig ben met het adviseren van overheden over het afhandelen van Woo-verzoeken, valt het mij op dat er maar weinig informatie bekend is over de kosten van het afhandelen van Woo-verzoeken. Dat is jammer, omdat je bij een investering in technologie ter ondersteuning van het Woo-proces graag een kosten-baten analyse wilt maken.

Wat kost de wob en anonimiseren

Is een maandelijks bedrag van €1.000 het waard om te investeren in technologie ter ondersteuning van het Woo-proces? Mijn antwoord is natuurlijk ja, maar dan klink ik wel erg als “wij van WC-eend” (een link voor de jongere lezers onder ons).

Het is jammer dat er niet veel specifieke cijfers bekend zijn. Dat is natuurlijk lastig omdat er veel factoren meespelen, zoals de inzet van medewerkers (Beleid, Juridische zaken, etc.), de kosten van advocaten en de kosten van software licenties. Met name de inzet van medewerkers is lastig te meten, maar als je hoort dat iemand met het afhandelen van een Woo-verzoek soms maanden bezig is, dan kan dat aardig oplopen qua arbeidskosten.

Gelukkig zijn er recent een aantal artikelen verschenen die meer inzicht geven in de kosten van de Woo.

Centrale Commissie Dierproeven: 1,2 miljoen in 4 jaar

Het bij elkaar vinden van 30.000 documenten en het aanstellen van een extra jurist was voor de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) nodig om te voldoen aan de Woo-verzoeken die bij het overheidsorgaan binnenkwamen. Het grootste aantal Woo-verzoeken werd ingediend door twee fanatieke dierenliefhebbers. In totaal zijn er in drie jaar tijd zo’n 131 Woo-verzoeken door hen ingediend. Het kostte de CCD van 2015 tot en met 2018 gemiddeld €315.000 per jaar om te voldoen aan dit aantal Woo-verzoeken. Aan dwangsommen en proceskosten heeft de CCD al bijna €30.000 moeten overmaken aan het tweetal. Volgens de CCD-secretaris was hier sprake van ‘misbruik van recht’.

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1381860859/onvrede-over-wob-terreur-dierenactivisten


Nederweert: advocaat alleen al kost €115.000

De gemeente Nederweert heeft onlangs te maken gehad met een ‘Woo-misbruiker’. Dat heeft de Raad van State in haar uitspraak op 6 november 2019 geconcludeerd. De gemeente werd overladen met 96 Woo-verzoeken, 35 Wbp-verzoeken en 11 verzoeken op grond van de AVG. De gemeente Nederweert heeft alleen al vanwege deze verzoeken €115.000 moeten uitgeven aan advocaatkosten.  

Bron: https://www.1limburg.nl/ontslagen-ambtenaar-trollt-nederweert-voor-ruim-een-ton


Hellevoetsluis: 625 documenten = 450 uur werk = €35.000

Hellevoetsluis werd afgelopen zomer (2019) geconfronteerd met een groot datalek in het raadsinformatiesysteem van de gemeente. Het vaststellen van de omvang en de ernst van het lek is een half jaar na de melding eindelijk in zicht. Uiteindelijk zijn er 625 openbare documenten onderzocht. De gemaakte uren en de kosten van deze operatie zijn nauwgezet bijgehouden: tot dusverre 450 uur, omgerekend ongeveer €35.000.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/01/hellevoetsluis-zoekt-al-vijf-maanden-naar-gelekte-gegevens-a3985467

Lisse: Sociale Dienst huurt een externe kracht ingehuurd voor Woo-verzoeken

Een ander voorbeeld is de Sociale Dienst in Lisse. Een burger diende in alleen al in 2018 60 Woo-verzoeken, klachten en bezwaren in. De sociale dienst in Lisse heeft een externe kracht ingehuurd om alle Woo-verzoeken van de burger te behandelen.

Bron: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3714782/Superklager-voor-de-rechter-gesleept-door-sociale-dienst

Er zijn ongetwijfeld meer cijfers beschikbaar bij diverse overheidsorganisaties, en in gesprekken hoor je wel eens schattingen die variëren van duizenden euro’s voor kleine Woo-verzoeken tot meer dan honderduizend euro voor één enkel groot en complex Woo-verzoek. Ik hoor ze graag van je!

De software van ZyLAB kan op diverse manieren helpen bij het sneller en efficiënter afhandelen van verzoeken:

  • Het automatisch aflakken van vertrouwelijke gegevens, inclusief de wettelijk grond van het aflakken.
  • Vind snel de documenten die onder de reikwijdte van het Woo-verzoek vallen.
  • Het automatisch ontdubbelen van documenten en email.
  • Het automatisch genereren van inventarislijsten met geleverde documenten, reden van anonimisering en vermelding van niet openbare stukken.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op of download één van onze white papers voor meer informatie.

New call-to-actionEfficiënte afhandeling van Woo-verzoeken door technologie

New call-to-actionSlim, snel en efficiënt Woo-verzoeken afhandelen

New call-to-actionIn 5 stappen effectief Woo-verzoeken afhandelen