See ZyLAB in action
New call-to-action
New call-to-action

Upcoming events

On demand

New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
Menu
Get started
New Landing Page Background (12)

Gidsen

Informatieve en leesbare gidsen voor o.a. eDiscovery Legal Hold en andere relevante onderwerpen. 

Guide eDiscovery

De ultieme handleiding voor privacy en data-bescherming

De naleving van de steeds strengere wetten voor de bescherming van privacy vormt een aanzienlijke uitdaging voor elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en deelt. 

Slimme eDiscovery-functionaliteiten zorgen voor een betere, snellere, efficiëntere en minder verstorende afhandelingen van inzageverzoeken in het kader van de AVG (GDPR) of CCPA.

Lees →
Guide eDiscovery

De ultieme handleiding voor het afhandelen van verzoeken van toezichthouders

Verzoeken van toezichthouders zijn wereldwijd de belangrijkste reden voor eDiscovery geworden. Naarmate het aantal toezichthouders groeit, neemt ook het aantal informatieverzoeken toe.

Met behulp van moderne eDiscovery-platforms kunnen organisaties grondiger, nauwkeuriger en kosteneffectiever reageren op verzoeken van toezichthouders.

Lees →
Guide FOIA PRR

De ultieme handleiding voor het afhandelen van Wob-verzoeken

De Wob is al jaren een breed gedragen researchinstrument geworden voor advocaten, bezorgde burgers, belangengroepen en journalisten. In het afhandelen van Wob-verzoeken kan veel tijd gaan zitten.

eDiscovery platforms zijn uitstekend geschikt om te voldoen aan de specifieke eisen van deze wetten. 

Lees →
Guide eDiscovery

De ultieme handleiding voor eDiscovery

Strengere regelgeving, grensoverschrijdende privacywetten en steeds grotere en complexere datasets hebben de reikwijdte en schaal van eDiscovery-technologie uitgebreid.

In de loop der jaren is moderne eDiscovery-software een essentieel hulpmiddel voor de hele onderneming geworden.

Lees →

Seen enough? Try it out for yourself!

Request a free demo to discover the power of ZyLAB
Get started