• Home
  • Effectieve waarheidsvinding in fraude-onderzoek
2 min lezen

Effectieve waarheidsvinding in fraude-onderzoek

Voorkomen is beter dan genezen. Ook wanneer het gaat om corporate misstanden zoals fraude, corruptie en omkoping. Maar ondanks de steeds strengere regelgeving en strakke compliance-programma’s kan het voorkomen dat uw bedrijf betrokken raakt bij een onderzoek door een binnen- of buitenlandse toezichthouder. Een onderneming kan ook zelf een fraudeonderzoek uitvoeren of daartoe opdracht geven.

Er zijn vele soorten onderzoek, uitgevoerd door uiteenlopende partijen, maar grote onderzoeken hebben een ding gemeen: bij elk onderzoek moeten grote hoeveelheden gegevens worden verzameld, geanalyseerd en geproduceerd.

Deze onderzoeken brengen flinke uitdagingen met zich mee voor het juridische team en de IT-afdeling die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, analyseren en produceren van data die wordt opgevraagd ter ondersteuning van zo’n onderzoek.

0025 - Magnifying glass - imagetxt-1In hun zoektocht naar de waarheid worstelen onderzoekers zich voortdurend door een steeds groter en complexer wordende berg elektronisch bewijsmateriaal. Vervolgens moet de verzamelde informatie op een transparante manier worden gestructureerd zodat de resultaten door alle betrokken partijen gedeeld kunnen worden. Onderzoeksteams moeten in staat zijn om in complexe kluwen uiteenlopende informatie verbanden te leggen en specifieke kennis te vinden die van belang is voor de zaak.

 

Datawetenschap helpt

Geavanceerde technieken uit de wereld van de data-wetenschap stellen onderzoekers in staat om heel snel inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van een zaak zodat zij snel en adequaat kunnen handelen. Tijd is namelijk altijd van het allergrootste belang. Een proactieve houding en meewerken met de autoriteiten is altijd de slimste zet en leidt vaak tot coulante bij eventuele boetes.

Het analyseren van corporate elektronische communicatie is een onvermijdelijk element van ieder fraudeonderzoek. De data-analytics technieken in een eDiscovery platform helpen bij het ontdekken van verborgen informatie.

Het grote voordeel is dat bij gevoelige onderzoeken – en dat zijn ze in de meeste gevallen allemaal – het verzamelen van data, het verwerken en analyseren van die data binnen de deur gehouden kan worden.

Dag van de Fraudeonderzoeker

Met ZyLAB vinden fraudeonderzoekers meer relevante informatie en kunt u informatie sneller, met minder middelen en hogere kwaliteit verwerken en delen in één geïntegreerde oplossing. De producten en services van ZyLAB worden gebruikt door multinationals, overheidsinstanties, opsporingsdiensten, rechtbanken en advocatenkantoren en ingezet bij specifieke projecten voor juridische diensten en verschillende onderzoeken waarbij waarheidsvinding belangrijk is.

Kom langs bij de experts van ZyLAB en partner FoxIT op de Dag van de Fraudeonderzoeker op 26 april in de Fokker Terminal in Den Haag of kijk hier voor meer informatie.