• Home
  • AI en Data Science bij het afhandelen van mededingingsonderzoeken: de kwestie van vertrouwen

AI en Data Science bij het afhandelen van mededingingsonderzoeken: de kwestie van vertrouwen

Op 27 juni jl. organiseerde het Benelux Chapter van de Association of Certified eDiscovery Specialists (ACEDS) in het kantoor van Allen & Overy een tweede paneldiscussie over hoe AI en Data Science het afhandelen van mededingingsonderzoeken radicaal hebben veranderd.

Na het succesvolle event in Brussel vorige week, namen nu vijf Nederlandse specialisten uit verschillende sectoren plaats in het panel. Meer nog dan bij de Belgische variant, ging de discussie met de zaal vooral over de vraag naar verdedigbaarheid van en vertrouwen in op AI-gebaseerde technologie.

0225_ACEDS Benelux Chapter Amsterdam EventNet als tijdens het Belgische event (lees hier hun belangrijkste adviezen), werd door de panelleden gewezen op het belang van snelheid. De partij die het eerst en het beste meewerkt met de toezichthouder, kan aanspraak maken op immuniteit of kortingen op eventuele boetes. Dit is de zogenaamde “leniency policy” die de overheid hanteert. Op AI-gebaseerde technieken zijn onmisbaar in deze race tegen de klok.

Ook wezen de panelleden op het belang van proactief handelen om compliant te zijn en blijven met de strenge reguleringen. Vooral het op orde hebben van de datahuishouding wordt door alle partijen sterk benadrukt. Zelfs de meeste geavanceerde technologie kun je pas inzetten als je weet waar je data staat.

Voorbereiding is de beste verdediging. Want de gevolgen van een “bedrijfsbezoek van de toezichthouder” zijn zeer verstorend voor de normale gang van zaken. Bedenk maar eens hoe onthand je bent als je laptop en telefoon moet inleveren en geen toegang meer hebt tot je email, waarschuwt de counsel in het panel.

Wees niet te sceptisch

Het panel raadt juristen aan hun sceptische houding ten opzichte van technologie bij te stellen. Op AI-gebaseerde technieken, zoals Technology Assisted Review (TAR) dat ook bekend staat onder de marketing termenpredictive coding” of Continious Active Learning”, zijn nu eenmaal onmisbaar om irrelevante informatie uit te filteren en relevante data te groeperen en ordenen. Als voorbeeld wordt gegeven: “Een nieuwsbrief identificeren op basis van het format is niet langer genoeg. Ook de content moet worden doorzocht om vast te kunnen stellen dat het daadwerkelijk om een nieuwsbrief gaat en niet om het illegaal uitwisselen van prijsgegevens tussen concurrenten in de vorm van een nieuwsbrief.”  

Begrijpen of vertrouwen

De discussie met de toehoorders in de zaal ging vooral over de vraag naar verdedigbaarheid en vertrouwen. Want hoewel alle panelleden het belang van op AI-gebaseerde technologie benadrukten om snel te voldoen aan informatie- of toegangsverzoeken, bleek uit de zaal nog een hoge mate van wantrouwen in het gebruik van die technologie.

Dat wantrouwen wordt vooral gevoed doordat niet altijd duidelijk is, hoe AI werkt. Het is echter de vraag of dat wel relevant is. In de rechtszaal begrijpt een rechter ook niet precies hoe aminozuren en enzymen DNA vormen. Toch is het gebruik van DNA al jaren gangbaar in elk rechtelijk onderzoek.

Uitlegbare AI

Volgens de panelleden begint het allemaal met transparantie, uitlegbaarheid en duidelijke resultaten. Je hoeft niet precies te begrijpen hoe iets werkt, maar het is wel belangrijk dat je op z’n minst “on par” blijft met wat de toezichthouders en de andere partijen gebruiken. En dat je op de hoogte bent van nieuwe technieken om je methoden te kunnen verdedigen.

Goede eDiscovery technologie voorziet in transparantie en verdedigbaarheid door functionaliteiten zoals een volledige audit trail van wie wat gedaan heeft; een chain of custody waarin de uiteindelijk overgedragen documenten kunnen worden teruggeleid tot de brondocumenten en rapportages die precies omvatten welke documenten er aan het begin van het proces waren, en om welke redenen deze gedurende het proces zijn uitgesloten of juist zijn inbegrepen in de documenten die uiteindelijk overgedragen zijn.

Validatie

Daarnaast is voortdurende validatie belangrijk. Bij de algoritmes die bijvoorbeeld ZyLAB gebruikt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “supervised machine learning”. Dat zijn algoritmes die aan de hand van een groot aantal voorbeelden (zowel positieve als negatieve) een bepaalde categorie documenten leren herkennen.

Het is vooral zaak om de kwaliteit van deze algoritmes te valideren. Daarvoor zijn binnen de wetenschap al tientallen jaren standaardmethodes. Vergelijkbaar aan de validatie van die DNA-technieken in de rechtszaal, kunnen de resultaten van AI ook gevalideerd worden. Deze technieken zijn al jaren geaccepteerd in de Amerikaanse Federal Courts, maar ook binnen de UN Oorlogstribunalen.

Door voortdurende validatie en testen kun je op AI-gebaseerde technologie, mits deze nauwkeurig en consistent werkt, op den duur vertrouwen. Meer over het veilig vertrouwen op Artificial Intelligence, leest u hier (in het Engels).

Over de paneldiscussies

Aanleiding voor deze blog was de paneldiscussie "How Artificial Intelligence and Data Science completely changed the handling of regulatory requests" op 27 juni 2019 in het kantoor van Allen & Overy in Amsterdam.

In het panel zaten Michiel Crombeen (forensische technologie en eDiscovery specialist bij de Autoriteit Financiële Markten, Manon Bovens (legal counsel bij VodafoneZiggo), Vincent de Bruijn (senior associate bij Nauta Dutilh), Marcel Westerhoud (partner bij Ebben Partners), Thom Eijken (senior manager bij KPMG Forensic). De discussie werd gemodereerd door Jan Scholtes (professor aan de Universiteit van Maastricht en President van de ACEDS Benelux Chapter.

De donderdag daarvoor werd door de ACEDS Benelux Chapter een panel over hetzelfde onderwerp georganiseerd in Brussel. Toen namen Matthias Eisenbarth (senior legal counsel bij AB Inbev), Eline de Borger (e-auditor bij FOD Financiën), Olivier Aelterman (regional account director van Epiq), Evert-Jan Lammers (partner bij Ebben Partners), Daniel Colgan (partner bij DLA Piper) plaats in het panel.