• Home
  • Dag van de fraudeonderzoeker: wat is waarheidsvinding?

Dag van de fraudeonderzoeker: wat is waarheidsvinding?

Op 18 april aanstaande organiseert het Insitute for Financial Crime (IFFC) voor de derde keer de “Dag van de Fraudeonderzoekers”. Thema van de dag is “Het grote frauderen; ‘Op zoek naar de waarheid!’”

Centraal op het congres staat het begrip “Waarheidsvinding”. Wat is waarheidsvinding precies? En wat is de toegevoegde waarde van AI voor waarheidsvinding? In deze blog alvast een voorproefje.

Waarheidsvinding in verschillende rechtsvormen

0084 - Truth - General UseWikipedia geeft een vrij simpele definitie van het begrip: waarheidsvinding is een proces met als doel het achterhalen van de waarheid.

Volgens het juridische woordenboek is waarheidsvinding het voornaamste doel van de strafvordering. Strafvordering is gericht op de toepassing van het materiële strafrecht. Om dit te kunnen doen, moet worden vastgesteld of er sprake is van een strafbaar feit en een strafbare dader. Het aan het licht brengen van de waarheid omtrent een gepleegd strafbaar feit, dient dus te leiden tot een passende straf of strafuitsluiting. Bij diverse dwangmiddelen wordt in Wetboek van Strafrecht gezegd dat “deze in het belang van het onderzoek of de waarheidsvinding mogen worden toegepast”.

In het burgerlijk recht (ook wel civiel of privaatrecht genoemd) worden de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen beschreven. Hier heeft waarheidsvinding als doel onderlinge geschillen te beslechten. De noodzaak tot waarheidsvinding is hiermee afhankelijk van de verschillende partijen en in hoeverre zij er behoefte aan hebben dat deze waarheidsvinding plaatsvindt.

Ongewenste zaken

Binnen bedrijven gaat het bij waarheidsvinding vooral om informatieverzoeken van (nieuwe) toezichthouders en onderzoeken die verband houden met concurrentie- en mededingingsovertredingen en zaken zoals omkoping, fraude, milieu, gezondheidszorg, gegevens- en consumentenbescherming.

Zaken waar geen enkel bedrijf op zit te wachten en waarbij het van cruciaal belang is, de waarheid te achterhalen. Alleen dan kan een oplossing worden gevonden en de oorzaak van een ongewenste situatie ongedaan te maken.

Dit soort grote onderzoeken hebben allemaal één ding gemeen: bij elk onderzoek moeten enorme hoeveelheden gegevens worden verzameld, geanalyseerd en geproduceerd. Nu lijkt zoeken in teksten met beschikbare, veelal gratis zoekmachines niet zo moeilijk. Het zoeken naar bewijsmateriaal in miljoenen documenten is echter ander verhaal. In een wereld waarin datavolumes vele terabytes beslaan, is waarheidsvinding niet meer uit te voeren zonder de inzet van adequate technologie.

Artificial Intelligence helpt

Geavanceerde technieken uit de wereld van datawetenschap en Artificial Intelligence helpen onderzoekers grote hoeveelheden data automatisch te organiseren. Zo krijgen zij snel inzicht in de omvang en aard van een zaak en kunnen zij direct adequaat handelen.

Technieken als clustering, topic modelling en machine learning zijn uitermate geschikt om bepaalde zaken op te sporen, zelfs als (nog) niet duidelijk is waarnaar gezocht moet worden.

Het grote voordeel is dat bij gevoelige onderzoeken – en dat zijn ze in de meeste gevallen allemaal – het verzamelen van data, het verwerken en analyseren van die data binnen de deur gehouden kan worden.

Op de Dag van de Fraudeonderzoeker wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze technieken die helpen bij het ontdekken van verborgen informatie.

Kom langs bij de experts van ZyLAB op 18 april aanstaande in de Fokker Terminal in Den Haag of schrijf je nu in voor onze Hands-on AI-workshop op 17 mei a.s. bij ZyLAB in Amsterdam en ervaar het zelf.