• Home
  • Blogserie Mededinging: boete-reductie door clementie

Blogserie Mededinging: boete-reductie door clementie

Is het kartel waar u deel van bent, aangegeven bij de ACM? Ook dan heeft u nog een kans op een boetereductie, mits u snel genoeg bent. In de vorige blog hebben we besproken hoe het eerste bedrijf die het kartel aangeeft boete-immuniteit kan krijgen. De bedrijven die de aangever volgen, krijgen kans op een boetereductie. Een boetereductie is korting op de boete die het kartel krijgt voor het overtreden van de Mededingingswet. Deze boete-immuniteit en reductie wordt clementie genoemd. In deze blog zal ik bespreken hoe het krijgen van een boetereductie werkt.

Wanneer een bedrijf een kartel waar ze lid van zijn meldt aan de ACM hebben ze de kans om de boete geheel te ontlopen of een boetereductie te krijgen. Er is dan sprake van clementie. Clementie wordt wettelijk bepaald in de Beleidsregel Clementie. Artikel 2 van deze beleidsregel laat zien dat deze beleidsregel van toepassing is op de overtredingen van artikel 6 Mededingingswet (ook wel: Mw.) en artikel 101 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ook wel: VWEU).

Boete-reductie

Naast immuniteit is er de boete-reductie. De mate van de reductie hangt af van de snelheid van de melding en de bruikbaarheid van de gegeven informatie. Bruikbare informatie wordt in artikel 1 van de beleidsregel informatie met aanzienlijke additionele waarde genoemd. Hier wordt bewijsmateriaal mee bedoeld dat de ACM helpt met het ontdekken van het kartel. De waarde van het bewijsmateriaal wordt bepaald op basis van wat de ACM al weet over het kartel, op het moment dat het bewijsmateriaal wordt verstrekt.

In de onderstaande tabel staat welk percentage reductie bedrijven kunnen krijgen, wanneer ze het kartel melden of informatie indienen over het kartel. Hier is, net als bij de boete-immuniteit uit de vorige blog, een onderscheid gemaakt tussen meldingen voor en nadat het onderzoek gestart is. Het onderzoek wordt gezien als gestart, vanaf het tijdstip dat de ACM haar eerste vermoeden van een kartel intern schriftelijk heeft vastgelegd. In de tabel is te zien dat de melders meer boetereductie krijgen, wanneer zij het kartel sneller vermelden. Het bedrijf die het kartel als eerste meldt voordat het onderzoek gestart is, krijgt namelijk 100% boetereductie, ofwel immuniteit. Als het onderzoek al gestart is kan het percentage van de eerste melder al naar 30% dalen.

Boete-reductie voor en na de start van het onderzoek

Bij het bepalen van de boete-reductie nadat het onderzoek gestart is, kijkt het ACM naar de relevantie en nieuwheid van het ingediende bewijsmateriaal. Hoe meer informatie de ACM zelf al gevonden heeft, hoe lager de boete-reductie van de eerste melder. Dit demonstreert dat het kartel zo snel mogelijk melden bij het ACM significant voordeel heeft voor een bedrijf. Omdat het kan voorkomen dat de eerste melder niet alle informatie kan voorzien die het ACM nodig heeft. Door een steeds verlagende boete-reductie aan te bieden aan de bedrijven, ontstaat er een soort wedstrijd over wie het snelst de meest relevante informatie indient. Dit versnelt het mededingingsonderzoek van de ACM.

Voor het onderzoek

Boetereductie

Eerste bedrijf

100%

Tweede bedrijf

30-50%

Derde bedrijf

20-30%

Vierde bedrijf en verder

0-20%

 

Na het onderzoek

Boetereductie

Eerste bedrijf

30-100%

Tweede bedrijf

20-30%

Derde bedrijf

0-20%

Vierde bedrijf en verder

0-20%

 

Eisen boetereductie

Net als voor boete-immuniteit, zijn er een aantal vereisten voor boete-reductie. Deze eisen zijn geregeld in artikel 5, 6 en 7 van de Beleidsregel Clementie. Met behulp van deze artikelen wordt er alleen onderscheid gemaakt tussen de hoogtes van de boetereductie. Bij alle drie de artikelen zijn dezelfde belangrijkste eisen van toepassing. De drie algemene eisen zijn:

  1. De boete-immuniteit moet niet beschikbaar zijn;
  2. Het clementieverzoek moet ingediend zijn voordat de ACM hun onderzoeksrapport naar de betrokkenen van het kartel heeft verstuurd;
  3. Het bedrijf moet volledig meewerken aan het onderzoek, zoals geregeld is in de medewerkingsplicht van artikel 17 van de beleidsregel.

Wanneer een bedrijf aan deze eisen voldoet, heeft het in beginsel al recht op een boete-reductie. De hoeveelheid van de boete-reductie wordt bepaald op basis van de snelheid van indiening van het verzoek en op basis van de waarde van de informatie die het bedrijf verstrekt. De ACM zegt, volgens artikel 5, ten minste 30% en ten hoogste 50% boetereductie toe, indien het bedrijf als eerste met betrekking tot een kartel een verzoek tot boetereductie indient. Ook moet het verzoek informatie van aanzienlijke waarde bevatten. Het tweede bedrijf dat dit doet krijgt ten minste 20% en ten hoogste 30% boetereductie, zoals geregeld in artikel 6. Artikel 7 bepaalt dat de bedrijven die hen volgen ten hoogste 20% boetereductie krijgen.

Wie het eerst maalt

Het indienen van een clementieverzoek kan een bedrijf dus een groot voordeel geven in een mededingingszaak. Hierbij is snelheid een grote factor. Hoe sneller de indiening, hoe meer boetereductie. Wel handig om te weten is wat een clementieverzoek precies moet bevatten. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de volgende blog over het Clementieverzoek.