Probeer het nu
ZyLAB - Pers

16 maart 2020

Business Continuity: COVID-19

Onder de ongebruikelijke omstandigheden van de uitbraak van COVID-19 blijft de prioriteit van ZyLAB het aanbieden van een betrouwbare, stabiele oplossing waar gebruikers 24/7 op kunnen rekenen. Ook gedurende de huidige situatie kunnen gebruikers rekenen op dezelfde support als altijd, er zijn maatregelen getroffen die een ongewijzigde continuïteit van de operatie verzekeren.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze support in deze periode, neem dan gerust contact up met uw service delivery manager, of mail naar support@zylab.com. Hieronder plaatsen we alvast een overzicht van vragen die we al ontvangen hebben, voorzien van antwoorden.

Heeft ZyLAB een Business Continuity Plan (BCP)?
Ja, ons BCP is onderdeel van het Information Security Management System (ISMS) en is opgesteld als onderdeel van de vereisten voor onze ISO:27001 certificatie.

Testen jullie je Business Contintuity Plan (BCP) regelmatig?
Ja, ons BCP is aan een jaarlijkse controle onderhevig.

Is er aandacht geweest voor thuiswerken op grote schaal, of andere flexibele werkwijzen voor operationeel kritieke werknemers, zodat de business continuity verzekerd is, en zijn deze getest?
Ja, ZyLAB is geheel voorbereid voor thuiswerk en werk op afstand, en is in staat de business continuïteit volledig te waarborgen.  

Hoe snel kunnen de maatregelen binnen het pandemie-scenario worden geïmplementeerd, en hoe lang kan ZyLAB de operatie draaiende houden binnen dit scenario?
De maatregelen om COVID-19 te managen zijn reeds actief binnen ZyLAB. Al onze werknemers zijn in staat thuis te werken en doen dit al. Dankzij onze voorbereidingen op dergelijke situaties zijn we in staat binnen dit scenario efficiënt te blijven werken voor onbepaalde tijd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening.

In hoeverre zijn jullie plannen rondom het pandemie-scenario geënt op het draaiende houden van de wereldwijde operatie?
ZyLAB-vestigingen in de VS en de EU volgen op dit moment het BCP, en zijn in staat de dienstverlening in stand te houden.

Zijn er andere maatregelen van toepassing binnen de organisatie, die jullie in staat stelt om de dienstverlening in stand te houden?
Ja, wereldwijd zijn ZyLAB Support en ZyLAB Cloud Operations verantwoordelijk voor het onderhoud van ZyLAB ONE SaaS. Beide afdelingen hebben brede bezetting en thuiswerkcapaciteit.

Hebben jullie gepaste maatregelen genomen om het aantal infecties te beperken op de werkvloer, en zijn jullie werknemers goed geïnstrueerd om overdracht te minimaliseren?
Ja, ZyLAB volgt de instructies van de overheid in Nederland en de Verenigde Staten, alsmede lokale organisaties met betrekking tot COVID-19. Daarnaast zijn alle werknemers doorlopend op de hoogte gehouden van relevante richtlijnen. Al onze werknemers zijn in staat thuis te werken, hetgeen het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.

Bevat jullie Business Continuity Plan een voorziening voor passende back-up locaties van jullie oplossing in geval van een pandemie?
Ja. In het geval van COVID-10 is er geen back-up locatie nodig: ZyLAB werknemers zijn in staat thuis te werken, de huidige on-site locatie in Amsterdam blijft open tot nader order.

Heeft ZyLAB de capaciteit van de huidige IT-infrastructuur getest, ook met het oog op een mogelijke toename van cyber-aanvallen?
Ja, we zijn ons bewust van de mogelijkheid dat er een toename mogelijk is van cyber-aanvallen en –activiteit in de komende periode. Wij volgen onze best practices (zoals beschreven in ons ISMS) om het veiligheidsniveau van zowel de ZyLAB IT-infrastructuur en cloud-omgeving maximaal te houden.

Is ZyLAB voorbereid op thuiswerken voor werknemers, ook wanneer dit mogelijk voor een langere periode noodzakelijk is (bijv. langer dan een maand)?
Ja, maatregelen om de COVID-19 situatie aan te pakken zijn reeds genomen binnen ZyLAB. Al onze werknemers zijn in staat tot thuiswerken, en kunnen dit voor langere tijd (ook langer dan een maand) blijven doen.

Is er een risico-analyse gemaakt met betrekking tot de veiligheid van jullie IT-infrastructuur?
Ja, we zijn ons bewust van de mogelijkheid dat er een toename mogelijk is van cyber-aanvallen en –activiteit in de komende periode. Wij volgen onze best practices (zoals beschreven in ons ISMS) om het veiligheidsniveau van zowel de ZyLAB IT-infrastructuur en cloud-omgeving maximaal te houden.

Ik heb vragen die niet behandeld zijn.
Neem voor al uw overige vragen/zorgen contact op met uw Service Delivery Manager, of mail ons op support@zylab.com. We helpen graag.

Perscontact

Voor vragen over persberichten en interviewverzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@zylab.com.