Case Study: Provincie Gelderland

Lees in deze case study hoe Provincie Gelderland met hulp van ZyLAB een flexibel en efficiënt Wob-proces creëerde. Door organisatorische én technologische veranderingen door te voeren wist de Provincie een sneller, efficiënter Woo-proces in te richten.

Lees: 

  1. Welke aanpassingen en vernieuwingen Provincie Gelderland hebben geholpen het ideaal van de open overheid werkelijkheid te maken;

  2. Hoe de Provincie met gemak 100-150 Woo-verzoeken per jaar afhandelt;

  3. Hoe het door ZyLAB ondersteunde Woo-proces van Provincie Gelderland heeft geleid tot tevredenheid bij zowel burger als bestuur.
Logo - Provincie Gelderland

Download gratis.