Case Study:
Provincie Gelderland


Lees in deze case study hoe Provincie Gelderland met hulp van ZyLAB een flexibel en efficiënt Woo-proces creëerde. Door organisatorische én technologische veranderingen door te voeren wist de Provincie een sneller, efficiënter Woo-proces in te richten. Lees: 

1
Welke aanpassingen en vernieuwingen Provincie Gelderland hebben geholpen het ideaal van de open overheid werkelijkheid te maken; 
2
Hoe de Provincie met gemak 100-150 Woo-verzoeken per jaar afhandelt; 
3
Hoe het door ZyLAB ondersteunde Woo-proces van Provincie Gelderland heeft geleid tot tevredenheid bij zowel burger als bestuur. 

Download gratis