Probeer het nu
New call-to-action
New call-to-action

Aankomende evenementen

Bibliotheek

Archief

New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
Menu
Probeer het nu
Dual fade bg desktop redaction

Veilig openbaar maken van publieke informatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verplicht iedere overheidsinstantie tot openbaarmaking van relevante informatie, zonder dat daarbij de regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of specifieke belangen in gevaar komen. De omvang, complexiteit en strikte deadlines van de Wob, vormen voor veel overheidsinstanties een flinke uitdaging.

ZyLAB ONE biedt overheidsinstanties de middelen om het proces te verbeteren en snel en efficiënt te voldoen aan Wob-verzoeken en binnenkort ook Woo-verzoeken (Wet Open Overheid).

Reageer binnen de strikte termijnen

Een Wob-verzoek moeten binnen de gestelde beslistermijn van vier weken worden beantwoord door middel van het openbaren van de verzochte informatie. Deze strikte deadline, zeker bij complexe of omvangrijke verzoeken, kan een flinke uitdaging vormen.

ZyLAB ONE biedt een complete oplossing van intake tot publicatie. Organisaties kunnen relevante informatie direct verzamelen uit verschillende bronnen. De verzamelde email en documenten gaan daarna door een reeks processen van de-duplicatie, verrijking en indexering zodat alle informatie volledig doorzoekbaar en klaar voor beoordeling is.

Door snel alle relevante informatie te lokaliseren en gevoelige informatie automatisch af te lakken, bespaart ZyLAB ONE kostbare tijd.

Reageer binnen de strikte termijnen

Bespaar kosten en middelen

Veel instanties zijn beperkt in hun middelen en budget. Voor het afhandelen van Wob-verzoeken is meestal geen team of zelfs maar een ambtenaar vrijgemaakt. Daarnaast moet vaak worden vertrouwd op ad-hoc en handmatige processen. De afhandeling van een Wob-onderzoek verdwijnt daarom vaak naar de onderkant van de prioriteitenlijst.

Met ZyLAB ONE kan één persoon het werk van velen uitvoeren. Het platform biedt een georganiseerde, centrale locatie waar alle data is gestandaardiseerd en alle Wob-verzoeken beginnen en eindigen. Toegang tot slimme technologie zoals assisted review en automatisch aflakken verkort de responstijd met de helft of meer.

Bespaar kosten en middelen

Bescherm persoonsgegevens en gevoelige informatie

De bescherming van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie is op zich al een uitdaging. Bij Wob-verzoeken is het niet gemakkelijk de balans te vinden tussen het publieksrecht om te weten en de noodzaak om bepaalde informatie te beschermen. Foutieve anonimiseringen verspreiden zich razendsnel via de media. Te veel of juist te weinig aflakken kan al snel grote consequenties hebben.

ZyLAB ONE biedt één van de krachtigste zoektechnologieën op de markt en biedt de mogelijkheid om een zoekopdracht te maken waarbij de treffers van die zoekvraag automatisch worden geanonimiseerd. Voor de openbaring van de informatie worden de anonimiseringen in de documenten ingebrand. De uitleg van de verschillende anonimiseringen kunnen worden meegeleverd in aparte rapporten.

Bescherm persoonsgegevens en gevoelige informatie

Nederlandse Datacentra

Voor alle Nederlandse klanten maakt ZyLAB gebruik van het Azure West Europe datacenter dat in Nederland gevestigd is.  Dat betekent dat alle data fysiek binnen Nederland is opgeslagen.

Microsoft Azure mag worden toegepast door de Nederlandse Overheid zoals omschreven in het document Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft op de site van de Tweede Kamer.

Azure Datacenters

Wees voorbereid

Reageer binnen de termijnen
Bespaar kosten en middelen
Bescherm persoons-gegevens
Datacenter in Nederland

ZyLAB ONE biedt overheidsinstanties de middelen om het proces te verbeteren en snel en efficiënt te voldoen aan Wob-verzoeken.

Probeer het nu