Website banner ZyLAB Reception Boardroom 2

Workshop: Wob verzoeken afhandelen vanuit huis

Online, Donderdag 10 december 2020 van 9:30 tot 11:30

Het kost te veel tijd om tienduizenden documenten met verouderde techniek te doorzoeken. De aandacht wordt minder en de kwaliteit van behandeling gaat erop achteruit.”

– Leon Maes, Rijksoverheid

Gezien de omstandigheden is deze workshop omgezet naar een online workshop. Daardoor zal het hands-on gedeelte korter zijn dan gebruikelijk maar u kunt wel ervaren hoe het is om zelf met ZyLAB ONE aan de slag te gaan.

De Wet openbaarheid van bestuur geeft de burger het recht tot inzicht in de informatie waarover de overheid beschikt. Het is de plicht van iedere overheidsinstantie om binnen strikte deadlines die informatie te overhandigen, zonder dat daarbij regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of dat er geheime informatie wordt prijsgegeven.

Iedereen is het erover eens: gewoon zoeken is niet goed genoeg meer en aflakken met Adobe kost te veel tijd. Technieken gebaseerd op Artificial Intelligence (AI) en data science schijnen uitkomst te bieden, maar hoe werken deze eigenlijk?

Tijdens deze workshop voor Wob krijgt u van ons korte praktische trainingen voor een aantal nuttige functionaliteiten voor het ondersteunen van het Wob-proces. U leert hoe onder andere hoe diverse AI-technieken u helpen bij:

  • Het automatisch aflakken van vertrouwelijke gegevens, inclusief de wettelijk grond van het aflakken.
  • Geavanceerd zoeken: vind snel de relevante documenten die onder het Wob-verzoek vallen.
  • Het snel maken van een automatisch gegeneerd overzicht van alle gegevens van een Wob-verzoek.
  • Het automatisch ontdubbelen.
  • Het automatisch genereren van inventarislijsten met geleverde documenten, redenen van anonimiseringsgronden en vermelding van niet openbare stukken.
  • Het met machine learning de computer leren welke documenten relevant zijn, dan wel ingehouden moeten worden.