ZyLAB is looking for Legal Technology interns (a.k.a. LegalTech) with understanding of Swedish and/or Danish and with knowledge of the Danish and/or Swedish legal system. As a ZyLAB intern, you will be working with the ZyLAB ONE eDiscovery platform. Your task is to research and document specific Danish legal requirements (related to privacy or employment laws) that need to be addressed when using legal technology. Legal applications that you will be investigating are internal investigations (fraud, money laundering, competition violations, etc.), international litigation, arbitration, answering regulatory requests or public records requests.
The internship can be done 100% on-line.

If you are interested, please contact us!

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZyLAB søger Legal Technology (a.k.a. LegalTech) praktikanter med forståelse af svensk og / eller dansk og med kendskab til det danske og / eller svenske retssystem. Som ZyLAB-praktikant arbejder du med ZyLAB ONE eDiscovery-platformen. Din opgave er at undersøge og dokumentere specifikke danske juridiske krav (relateret til privatlivs- eller ansættelseslove), der skal behandles, når du bruger juridisk teknologi. Juridiske ansøgninger, som du vil undersøge, er interne efterforskninger (bedrageri, hvidvaskning af penge, konkurrencekrænkelser osv.), International retssag, voldgift, besvarelse af myndighedsanmodninger eller anmodninger om offentlige registre. Praktikken kan udføres 100% online. Hvis du er interesseret, så kontakt mig.
------------------------------------------------------------------------------------------------

ZyLAB letar efter Legal Technology (a.k.a. LegalTech) praktikanter med förståelse för svenska och / eller danska och med kunskap om det danska och / eller svenska rättssystemet. Som ZyLAB-praktikant kommer du att arbeta med ZyLAB ONE eDiscovery-plattformen. Din uppgift är att undersöka och dokumentera specifika danska rättsliga krav (relaterade till integritets- eller anställningslagar) som måste hanteras när du använder juridisk teknik. Juridiska ansökningar som du kommer att utreda är interna utredningar (bedrägeri, penningtvätt, konkurrensbrott etc.), internationell rättegång, skiljeförfarande, svar på förfrågningar om lagstiftning eller offentliga register. Praktikplatsen kan göras 100% online. Kontakta mig om du är intresserad.