Wat houdt ons bezig

Nieuwe inzichten, nieuws, en tips aan onze top tech en zakelijke vernieuwers.

Een einde aan het misbruik van de Wob?

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | november 12, 2019
372_ZyLAB Canva - Wob blog 5

Het is een veel besproken en controversieel onderwerp: De Dwangsom. Voor de Wob is er ieder geval duidelijkheid gecreëerd: de 'Wet ter voorkoming misbruik Wob' moet sinds 1 oktober 2016 het extreme misbruik van de 'Wet dwangsom bij niet tijdig beschikken' voorkomen. 

Lees meer »

Met een goed review plan is veel te winnen bij onderzoek

Jelle Oorebeek
Jelle Oorebeek | november 7, 2019
0050 - ZyLAB - General Use

Bedrijven krijgen een steeds grotere hoeveelheid onderzoeken te verwerken. Toezichthouders doen meer informatieverzoeken dan ooit tevoren en sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vorig jaar, mogen ook burgers te allen tijde aan bedrijven inzicht vragen in wat zij…

Lees meer »

Een verlate of geen beslissing op Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | november 5, 2019
371_ZyLAB Canva - Wob blog 4

In de vorige blog 'beslissing op het Wob-verzoek' bespraken we hoe een beslissing op een Wob-verzoek tot stand komt en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. In de praktijk komt het vaak voor dat een beslissing op een Wob-verzoek te laat of helemaal niet wordt genomen. In deze vierde blog…

Lees meer »

Beslissing op Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 29, 2019
370_ZyLAB Canva - Wob blog 3

In de vorige blog over ‘Het Wob-verzoek’ bespraken we de voorschriften die zijn verbonden aan het indienen van een Wob-verzoek. In deze derde blog bespreken we de volgende stap in het proces: de beslistermijn.

Lees meer »

Het Wob-verzoek

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 22, 2019
369_ZyLAB Canva - Wob blog 2

In de vorige blog spraken we over de oorsprong en het juridisch kader van de Wob. In deze tweede blog bespreken we het Wob-verzoek zelf. Want hoe steekt een Wob-verzoek nu precies in elkaar? Aan welke voorwaarden moeten zijn voldaan voordat een dergelijk verzoek kan worden ingediend?

Lees meer »

Het juridisch kader van de Wob

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | oktober 15, 2019
368_ZyLAB Canva - Wob blog 1

We horen en lezen steeds meer over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De kranten staan vol met verzoeken, bekendmakingen en zelfs veel misstanden. En het aantal Wob-verzoeken neemt steeds meer toe (zie ook de cijfers hieronder). In de afgelopen maanden heb ik veel geblogd over de praktische…

Lees meer »

Maak van een inzageverzoek een kans

Jelle Oorebeek
Jelle Oorebeek | oktober 1, 2019
0314_DSAR - kans Canvas - NL

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is het aantal privacy-klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sterk toegenomen. Veel van deze klachten gaan over inzageverzoeken en verwijdering van gegevens. Met een beetje pech, worden klachten over uw bedrijf…

Lees meer »

In vier stappen goed voorbereid op een inzageverzoek

Jelle Oorebeek
Jelle Oorebeek | september 24, 2019
0313_DSAR Canvas - NL

Op grond van artikel 12 en 15 eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iedere burger sinds mei vorig jaar het recht op inzage in alle persoonsgegevens die een organisatie over hem of haar heeft opgeslagen.

Lees meer »

Persoonlijke informatie anonimiseren - telefoonnummers en BSN

Daniel Schuuring
Daniel Schuuring | september 13, 2019
AutoRedactionMobiel

Bij informatieverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of verzoeken van internationale toezichthoudende instanties is het verplicht om persoonlijke en privacy gevoelige data (denk ook aan de AVG - GDPR) te beschermen. Het beschermen van deze informatie is een van de thema's…

Lees meer »
Page 1 of 11 First 1 2 3 4 5 ... 11 Next Last