Use cases 

Een overzicht van verschillende use cases voor eDiscovery technologie

Probeer het nu

Informatieverzoeken van toezichthouders

0027 - time watches - imagetxt

Informatieverzoeken van toezichthouders zijn wereldwijd de voornaamste aanleiding voor grootschalige dataonderzoeken in eDiscovery. Traditioneel werden deze onderzoeken gedreven door concurrentie- en mededingingsovertredingen. De afgelopen jaren zijn (nieuwe) toezichthouders echter begonnen met soortgelijke informatieverzoeken en onderzoeken die verband houden met andere zaken, zoals omkoping, fraude, milieu, gezondheidszorg, gegevens- en consumentenbescherming en vele andere gereguleerde gebieden.

Deze verzoeken om informatie en documentatie van regelgevende instanties of externe auditors komen altijd onaangekondigd en kunnen de dagelijkse werkzaamheden ernstig verstoren. Naarmate het aantal toezichthouders stijgt, stijgt ook het aantal informatieverzoeken. Toezichthouders en aanverwante autoriteiten wereldwijd hebben een schijnbaar onverzadigbare eetlust ontwikkeld voor toegang tot gegevens die door bedrijven worden opgeslagen. Er wordt van u verwacht alle verzoeken volledig en op tijd te beantwoorden.

Informatieverzoeken kunnen lastig zijn, maar zijn relatief onschuldig. Een toezichthouder kan echter ook beslissen om u onverwachts te bezoeken. In beide gevallen kan paniek ontstaan waarna een race tegen de klok zal beginnen.

Toezichthouders gebruiken eDiscovery technologie om de antwoorden te krijgen die ze zoeken. Wees voorbereid en gebruik dezelfde technologie als toezichthouders zoals de Europese Commissie, SEC, Alberta Security Commission (ASC), en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) gebruiken.

Interne onderzoeken

0025 - Magnifying glass - imagetxtEr zijn vele redenen waarom een intern onderzoek kan worden gestart: Het maakt deel uit van een reguliere audit, er kunnen specifieke informatieverzoeken van toezichthouders zijn geweest, interne auditors kunnen signalen van niet-naleving hebben opgevangen of, erger nog: omkoping of fraude kunnen hebben opgepikt.

Zelfs rechtszaken kunnen aanleiding geven tot een intern onderzoek als onderdeel van een onderzoeksmissie. Antwoorden worden vaak verborgen in elektronische datasets van de betrokken personen, resulterend in een complexe en dure eDiscovery op Tb's van elektronische gegevens. eDiscovery-software is essentieel om antwoorden op uw vragen te vinden!

 

Geschillen en arbitrage

0024 - Justice - imagetxteDiscovery wordt gebruikt bij geschillen en arbitrage voor het identificeren, bewaren, verwerken, doorzoeken, analyseren, beoordelen en produceren van elektronisch opgeslagen data dat relevant kan zijn voor civiele geschillen.

Door automatisch gegevens te verzamelen, selecteren en/of te de-dupliceren, kunnen juridisch adviseurs de dataverzamelingen enorm verminderen voordat ze worden overgedragen aan externe adviseurs.

Automatisering, snelheid en gebruiksgemak zijn essentieel, net als veiligheid en wettelijke verdedigbaarheid, alles binnen een kader van voorspelbare en transparante prijzen zonder grote initiële investeringen, IT-projecten of training en certificering van gebruikers.

Dit is precies wat ZyLAB biedt...

GDPR 

0029 - money - imagetxtGeneral Data Protection Regulation (GDPR) bepaalt hoe organisaties om moeten gaan met gevoelige en persoonlijke data.

GDPR heeft betrekking op meerdere aspecten van gegevensbescherming, privacy en cyberbeveiliging en informatierechten. De noodzaak om gevoelige informatie te redigeren of te pseudonimiseren, is meer dan ooit het geval.

De eDiscovery-technologie van ZyLAB ondersteunt bedrijven om te voldoen aan deze strenge regels voor gegevensbescherming en privacy, helpt om Data Subject Access Requests en Right to be Forgotten Requests snel af te handelen, privacygerelateerde informatie in allerlei soorten bestanden of op servers te detecteren en getroffen personen te informeren als gevolg van een data breach of cyber indicent.

Fusies & overnames

0015 - handen schudden - General UseHet voorbereiden van een Virtuele Data Ruimte (VDR) voor fusies & overnames, herstructurering of herfinanciering kan een enorme uitdaging zijn. Het verzamelen van relevante informatie uit verschillende bronnen, het omgaan met duplicaten en verschillende documentversies (ondertekend en niet ondertekend), het voltooien van inconsistente bestanden en ervoor zorgen dat uw VDR voldoet aan GDPR, is nog maar het begin. Deadlines en de interesse van meerdere stakeholders draagt vaak bij aan de druk.

Meer mensen aan een project toevoegen kan zorgen voor verwarring en vertraagt het proces vaak. Het gebruik van eDiscovery-technologie voor het voltooien van een VDR versnelt het proces drastisch en geeft u in een vroeg stadium meer controle over de inhoud van de gegevens. Technologie is essentieel om hoge niveaus van kwaliteit en snelheid te bereiken en vertragingen te voorkomen.

Informatie management

Met meer geschillen, meer informatieverzoeken van toezichthouders en een toenemende hoeveelheid aan data wordt het implementeren van een informatie management systeem een vereiste voor iedere organisatie. Informatiebeheer helpt bij het verlagen van risico's en kosten door het significant verlagen van gegevenshoeveelheden en het verlenen van toegang tot en het structureren van data. 

Gebruik dezelfde krachtige eDiscovery-technologie voor case, contract, records en/of portfoliobeheer. Al meer dan 30 jaar biedt ZyLAB efficiënte en krachtige oplossingen voor informatiebeheer aan de meest veeleisende klanten wereldwijd!