Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum laatste update: 22 mei, 2018
Privacy Statement Engels

Uw privacy is voor ons van het grootste belang en ZyLAB zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

Deze pagina bevat informatie over hoe ZyLAB (gevestigd aan de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam) op de website zylab.com en zylab.nl omgaat met persoonsgegevens en tevens welke cookies door onszelf en derden worden geplaatst.

Persoonsgegevens

ZyLAB verzamelt en bewaart – met altijd als grondslag door u gegeven toestemming – persoonsgegevens om u nieuwsberichten en uitnodigingen voor events te sturen. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die ZyLAB verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

U heeft te allen tijde het recht om gegeven toestemming weer in te trekken. Mocht u beslissen dat u niet langer e-mails wenst te ontvangen, dan kunt u zich altijd eenvoudig uitschrijven. Elke door ons verzonden email bevat hiervoor onderaan deze uitschrijflink, maar u kunt ook een verzoek om uitschrijving sturen naar info@zylab.com.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens loopt in principe tot het moment dat consent wordt ingetrokken of verzocht wordt om verwijdering.

ZyLAB deelt uw persoonsgegevens op geen enkele wijze met derden (landen of internationale organisaties – zowel binnen als buiten de EU).

Privacy rechten

Onder de AVG hebben EU-ingezetenen onderstaande privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen) (data portability)
 • Recht op vergetelheid (recht om ‘vergeten’ te worden) (erasure)
 • Recht op inzage (recht om persoonsgegevens in te zien) (access)
 • Recht op rectificatie en aanvulling (recht om persoonsgegevens te wijzigen) (rectification)
 • Recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken) (restriction of processing)
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming/profilering (recht op ‘menselijke blik’ bij besluiten) (not used)
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (object)
 • Recht op duidelijke informatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZyLAB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zylab.com.

Klachten

Voor klachten omtrent handelswijzen van verwerkingsverantwoordelijke, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

ZyLAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zylab.com. ZyLAB heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Gebruik van TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies en vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat bij gebruik van onze website. Op onze website gebruiken we verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor deze categorie cookies is geen toestemming vereist.

 • Cookies: gf_company, gf_country, gf_email, gf_fname, gf_lname, gf_phone
 • Levensduur: 1 jaar

Google analytics

ZyLAB maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan onze website te meten. Bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. ZyLAB heeft Google Analytics ingeregeld met behulp van de handleiding ‘privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de AP. Dit houdt in dat ZyLAB:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • Gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • ‘Gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies